Trophy Cup Light Regelsæt

Trophy Cup Light Regelsæt

Hver bane består af 10 porte.

Løsningen af en opgave kan ikke påbegyndes, før evt. andre hold har forladt opgaven.

Korrekt løsning af en opgave, giver 100 point pr. hold og ingen opgave kan give mindre end 0 point pr. hold.

Point kan gives pr. bil, person, gennemført port pr bil / person eller lignende.

Porte kan hvis det ønskes springes over af en eller flere biler, uden straf point, når der springes over porte kan de ikke køres efterfølgende.

Når en del af bilen er inden i porten skal den køres, hvis der bakkes ud af porten igen tælles det samme fradrag som at vælte en pind.

Det er holdets eget ansvar, at det er i besiddelse af det udstyr som må forventes at skulle bruges til Trophy, f.eks. spil, jordanker, tovværk, m.m.

Holdet skal forvente selv at skulle:

  • 1. Opstille en bane med 10 porte som skal laves så løsning af den typisk vil tage 60 min.
  • 2. Stille med 1 official.

Opgaverne skal være godkendt af arrangørerne inden Trophyet kan påbegyndes.

Holdet har 45 min. til at løse opgaven.

Et hold består af 3 Land Rovere, 3 chauffører (med gyldigt Grønt bevis), 3 co-drivere, 1 official.

Holdene kan sammensættes til den enkelte afdeling. Altså behøver man ikke deltage som et fast hold hele sæsonen igennem, man kan køre med flyvende udskiftning på alle pladser mellem afdelingerne.

Point tildeles holdet i den enkelte afdeling. I hver afdeling kåres en 1., 2. og 3. plads.

Der uddeles pokaler til 1. pladsen efter hvert løb.

Holdets opnåede point omregnes med en faktor, som svarer til et max. point antal på 1000, hvor afdelingen køres over færre end 10 baner. Dvs. køres afdelingen med 5 baner, ganges holdets opnåede point med 2.

Holdets opnåede point tildeles herefter chaufførerne med hver en tredjedel.

Samlet vinder af Trophy Cup Light er den chauffør, der efter sidste afdeling har flest cup point.

Der kan max. deltage i alt 10 hold i hver afdeling.

Deltagergebyr: Samme vilkår som for ikke Light hold

Der betales normal takst pr. bil til den afholdende region.

Tilmelding lukker to uge før konkurrencen. Ved senere tilmelding kontaktes den lokale løbsledelse, som afgør om det er muligt at deltage.

Lukket for kommentarer.